Παρακολουθώντας μέσα από τις διάφανες  τάξεις μας στα Sklia Education Centre, με παρατηρητικό μάτι, διαπιστώνεις ότι όλη αυτή η χαρούμενη διαδικασία πρόκειται για μια άρτια εκπαιδευτική μέθοδο.

Μέθοδος που περιλαμβάνει τους βασικού πυλώνες της εκμάθησης της Γλώσσας όπως η ανάπτυξη και επανάληψη του λεξιλογίου, η γραμματική, η ανάγνωση και η κατανόηση του κειμένου, η ακουστική ανάπτυξη και η εξάσκηση στην επικοινωνία.

Ταυτόχρονα ο μαθητής αποκτά εφόδια για οποιαδήποτε ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη, αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την δημιουργική και κριτική σκέψη, την ευελιξία και την συνεργασία, την ενσυναίσθηση και την συναισθηματική ωρίμανση με εναλλαγή ρόλων μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, καλλιέργεια ήθους.

Όλα αυτά μαζί οδηγούν το άτομο, στο πιο βασικά σημείο για την συνεχή εξέλιξη και την ευτυχία του, στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του.

Όμως πόσο διάβασμα, πόση οργάνωση και πόσος κόπος θα απαιτηθεί για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα  για τον μαθητή???

Εδώ αποκαλύπτεται πλήρως η ομορφιά του StepNOW.

Όλα γίνονται τόσο εύκολα για όλους σας, όσο το να παίζεται ένα παιχνίδι.

Καθένας σας, από 4 έως 94 ετών, μαθαίνοντας τους όρους ενός παιχνιδιού, μπορεί να παίξει ατελείωτες ώρες, απολαμβάνοντας το ξανά και ξανά.

Και το παιχνίδι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το ψηφιακό παιχνίδι μέσα στην εκπαίδευση, έχει προσελκύσει  έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον εξαιτίας της έντονης επίδρασης του στην ανάπτυξη του ατόμου και της διευκόλυνσης στις μαθησιακές διαδικασίες.

Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι αποτελεί την βασική επιλογή  μικρών και μεγάλων – παγκοσμίως – για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το παιχνίδι λοιπόν αποτελεί μια ανάγκη, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σωματική, ψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου (Carvey).

Έχει την δυνατότητα να διατηρεί την προσοχή των συμμετεχόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι στην δομή αυτή οι συμμετέχοντες εμπλέκονται εθελοντικά (Hwang).

Το παιχνίδι γενικότερα δίνει την αίσθηση του ελέγχου στον συμμετέχοντα, γεγονός που δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα που έχουν ως συνέπεια την διατήρηση του ενδιαφέροντος του.

Η αβίαστη σύνδεση της φαντασίας με την πραγματικότητα – δηλαδή με καταστάσεις της καθημερινής ζωής  που έχουν νόημα για τον συμμετέχοντα – καθιστά το παιχνίδι το μέσο που μεταμορφώνει το στείρο εκπαιδευτικό σύστημα σε εργαλείο δημιουργικότητας και φαντασίας, με άμεσο αποτέλεσμα την συναισθηματική πληρότητα και την αβίαστη μάθηση.

Η διαδικασία της μάθησης μέσω του παιχνιδιού, είχε ξεκινήσει στην προσχολική ηλικία στο παρελθόν, πλέον όμως έχει επεκταθεί σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα εφήβων και ενηλίκων.

Από την πολύχρονη εμπειρία, μέσα από τις έρευνες και την εφαρμογή της μεθόδου StepNOW στα Sklia Education Centre, επιβεβαιώνεται ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό μέσο μάθησης.

Γονείς και εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να αποδίδουμε στο παιχνίδι την σπουδαιότητα που του αρμόζει, για την ψυχαγωγική και εκπαιδευτική του διάσταση .

Η ανθρώπινη έμφυτη ανάγκη για το παιχνίδι, αξιοποιείται πλήρως μέσα από την διδασκαλία, με την μέθοδο StepNOW των Sklia Education Centre.

Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε από κοντά την μέθοδο που κάνει την μάθηση παιχνίδι!!!

Γιούλη Σκλιά