Όποια σχέδια κι αν έχετε για το μέλλον , η γνώση των Γερμανικών σας παρέχει αμέτρητες δυνατότητες

  • η Γερμανική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα διαφόρων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί γλώσσα εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε
  • είναι η επίσημη γλώσσα στην Γερμανία ,την Αυστρία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο,
  • στον τομέα του τουρισμού, η Ελλάδα αποκομίζει σημαντικά οφέλη από την κίνηση των τουριστών. Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα προέρχονται από γερμανόφωνες χώρες
  • τα γερμανικά αποτελούν ιδιαίτερα προσιτή γλώσσα για τον ελληνόφωνο μαθητή. Έχει τεκμηριωθεί ότι η Γερμανική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την Ελληνική. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στην δομή της γραμματικής και στη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης. Επιπλέον η γνώση των Αγγλικών βοηθάει στην εκμάθηση των Γερμανικών,
  • τα γερμανικά πανεπιστήμια θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο. Χιλιάδες Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν σε αυτά, καθώς οι προϋποθέσεις έχουν απλουστευθεί α. απολυτήριο Λυκείου, β. βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (επιτυχής συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις)και γ. γλωσσική επάρκεια στα γερμανικά (TEST DAF,κα.).