Ετοιμαστείτε για

Μελέτη Δημοτικού

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για μελέτη μαθητών των τάξεων του Δημοτικού όπου η γνώση και η εκπαίδευση γίνονται σαν παιχνίδι.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση στις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού που προσφέρεται στο πρόγραμμα οδηγεί στο αποδοτικό διάβασμα  και στην καλύτερη αφομοίωση της σχολικής ύλης

Τα Sklia© Education Centre,  δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για μελέτη μαθητών των τάξεων του Δημοτικού, προσφέροντας την υποστήριξη και την καθοδήγηση, για σωστή και αποδοτική διαχείριση του χρόνου τους.

Η κατανόηση των μαθημάτων που διδάσκονται στις τάξεις του δημοτικού τα μικρά παιδιά, πολλές φορές δεν γίνεται εφικτή κατά την διάρκεια παραμονής τους στην σχολική αίθουσα και ουσιαστικά δεν μπορούν να προχωρήσουν στην μελέτη και αποτύπωση της γνώσης στο σπίτι.

Με την πάροδο του χρόνου τα μαθησιακά κενά που δημιουργούνται, οδηγούν σε αδυναμία παρακολούθησης των μαθημάτων, δημιουργώντας αρνητική διάθεση στο παιδί για το σχολείο και τις υποχρεώσεις του σε αυτό.

Στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μελέτης του Sklia© Education Centre, με την εξατομικευμένη προσέγγιση τους από τους παιδαγωγούς μας, γίνεται πλήρης χαρτογράφηση των μαθησιακών αναγκών τους και των τυχόν δυσλειτουργιών τους, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα και με τον βέλτιστο ενδεδειγμένο τρόπο στην κάλυψη τους.

Η μελέτη των μαθημάτων γίνεται σε καθημερινή βάση και τα παιδιά αποκτούν με την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους, τις σωστές βάσεις για αποδοτικό διάβασμα με χρονοδιάγραμμα και καλύτερη αφομοίωση της σχολικής ύλης.

Η συνεχής υποστήριξη και παρακίνηση των παιδιών από τους παιδαγωγούς μας, σε κάθε βήμα τους για την κατάκτηση της γνώσης, με άμεση επίλυση των αποριών τους και πλήρης αποφυγή της στείρας «παπαγαλίας», οδηγεί σε πλήρη κατανόηση της διδακτέας ύλης και στην επιτυχία των παιδιών στις μαθητικές τους υποχρεώσεις.

Η κριτική σκέψη και η προσωπική πρωτοβουλία των παιδιών, ενθαρρύνεται και καλλιεργείται μέσα στο πρόγραμμα, ώστε να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την αυτοπεποίθηση που θα τους επιτρέψει να κοινωνικοποιηθούν ευκολότερα στο σχολικό τους περιβάλλον.

Στο Sklia© Education Centre η μελέτη δημοτικού δίνει λύση για την προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου και στα παιδιά σας την δυνατότητα να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους επιτυγχάνοντας τους μαθητικούς τους στόχους.